“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Tag: vesti iz srbije

Zašto Global Serbia?

“Svaki Srbin narodnu celinu i njene interese mora instiktivno da stavi ispred sebe i svojih ličnih interesa, samo tako se od jednog skupa ličnosti pravi narod”. Jovan Cvijić