“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Kontakt

Redakcija:

Global Serbia
MAGAZIN SRBA SVIH I SVUDA

Adresa:
Dečanska 8/115, 11000 BEOGRAD, Srbija

Tel:
+381 11 40 82 903

E-mail:
redakcija@globalserbia.com
marketing@globalserbia.com