“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Tag: zaštićene zone

HVALA TI, EDE HERMANE: Novinski tekst posvećen odlasku velikog čoveka

Hvala ti, Ede Hermane!

Mogao bi se smatrati ocem antiratne kritike medija, kako zbog svog doprinosa, tako i zbog mnogih pisaca koje je nagovorio da se time bave