“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Tag: Vojska Srbije general Milosav Simovič

GENERAL OŽIVEO DUŠE 16.186 RODOLJUBA: Milosav Simović

General oživeo duše 16.186 rodoljuba

Komandant Кopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović osnovao je u Nišu Muzej Kopnene vojske, izdvojio žrtve sa Paštrika i Košara, zapevao četničku pesmu “Planino, moja planino” na proslavi Dana Kopnene vojske i o tome govori otvoreno i s ljubavlju za Srbiju