“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Tag: Magazin

Zašto Global Serbia?

“Svaki Srbin narodnu celinu i njene interese mora instiktivno da stavi ispred sebe i svojih ličnih interesa, samo tako se od jednog skupa ličnosti pravi narod”. Jovan Cvijić
Mirjana Prljevic

Srbija nema štit

Zašto vlasti u Beogradu uporno odbijaju poklon projekat Globalnog strateškog pozicioniranja, bez koga nije ni jedna ozbiljna zemlja – pita Mirjana Prljević iz Pariza, Zemunka koja postrojava generale NATO-a.
MIODRAG ZEC

ZEC: Predali smo se kao nacija

Učimo da budemo upravnici tuđih samoposluga, a ne kako da stvaramo novu vrednost, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Miodrag Zec