“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Tag: Devica

NAJVEĆE MISTERIOZNE LOKACIJE SRBIJE: Petrovaradinska tvrđava

Najveće misterije Srbije

Šta može privući radoznalog turistu više od misteriozne priče koje oboje lokacije nekim nezaboravnim bojama