“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Srpski poslovni Almanah - Veliki
KAKO U ZEMLJU NAJBOLJU ZA ŽIVOT NA SVETU: Toronto, glavni grad Ontaria, oblasti u kojojživi više od 200.000 Srba
EKSKLUZIVNO

Kako u Kanadu, najbolju za život na svetu

KAKO U ZEMLJU NAJBOLJU ZA ŽIVOT NA SVETU: Toronto, glavni grad Ontaria, oblasti u kojojživi više od 200.000 Srba

Ujedinjene nacije su izvršile rangiranje uzimajući u obzir 42 faktora, među kojima su: zdravstvo, obrazovanje, životna okolina, ekološka zaštita, sloboda akcija i kretanja, životni standard, prosperitet, sigurnost i sl. U decembru 2017. godine zabeležen je rekordan pad stope nezaposlenosti, na svega 5,5 odsto

PIŠE: Zoran KOSTIĆ, advokat – specijalista Međunarodnog prava


Na portalu Global Serbia, možete pratiti pravne kolumne, kao i odgovore advokata Zorana M.Kostića na virtuelna pravna pitanja iz domena međunarodnog prava.

Saznaćete kako možete povratiti imovinu koja vam je oduzeta/ nacionalizovana, konfiskovana, eksproprisana/ u otadžbini, kako da regulišete vršenje roditeljskih prava, plaćanje alimentacije, kako da regulišete nasledstvo, kako da kupite ili prodate stan, kuću ili neku drugu imovinu, koje ugovore da sklopite, kako da počnete biznis, kako da zaštitite svoja prava u građanskim i krivičnim postupcima u Srbiji i kako da rešite mnoga druga pravna pitanja na relaciji Srbija – Kanada, Australija, USA, EU.
Za konkretne pravne savete i pomoć u rešavanju Vašeg zahteva u oblasti domaćeg i Međunarodnog prava, možete kontaktirati advokata Zorana M. Kostića putem e-maila: kostic_zoran@hotmail.com ili telefonom : +381-64-216-8789


KULTURNA RAZNOLIKOST

Tokom poslednjih decenija Kanada je po statistici Ujedinjenih nacija više puta bila proglašavana najboljom zemljom na svetu za život. Ujedinjene nacije su izvršile rangiranje uzimajući u obzir 42 faktora, među kojima su: zdravstvo, obrazovanje, životna okolina, ekološka zaštita, sloboda akcija i kretanja, životni standard, prosperitet, sigurnost i sl. Kanada je postigla tako visok rang zahvaljujući, pored ostalog, i svojoj selektivnoj imigracionoj politici.

ZEMLJA SA NAJMANJOM STOPOM NEZAPOSLENOSTI U POSLEDNJIH 40 GODINA: Karta Kanade po oblastima
ZEMLJA SA NAJMANJOM STOPOM NEZAPOSLENOSTI U POSLEDNJIH 40 GODINA: Karta Kanade po oblastima

Kanada je zemlja imigranata, otvorena za svakoga ko je spreman da svojim emancipovanim nacionalnim identitetom upotpuni kosmopolitski multikuturalizam zemlje. Za razliku od velikog broja razvijenih zemalja, Kanada neguje kulturološki mozaik, gde je svakom omogućeno da, bez bojazni od asimilacije zadrži i bude ponosan na svoje poreklo.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i veoma dobro razrađenim sistemima u sproveđenju imigracione politike, Kanada se od početka ovog veka, sa pet miliona stanovnika, uvećala na trideset tri miliona stanovnika. Najveći broj imigranata je pristigao u periodu 1954-1973. godine u vreme njenog velikog ekonomskog rasta. Imigranti su dolazili iz različitih delova sveta.

PRIZOR IZ KANADE: Životna okolina jedan od kriterijuma za dobar život u Kanadi
PRIZOR IZ KANADE: Životna okolina jedan od kriterijuma za dobar život u Kanadi

Primera radi, 1956 godine 58 odsto svih imigranata pristiglih u toj godini, bilo je iz zapadno-evropskih zemalja. Tokom 1973 godine, kanadska Vlada je počela da smanjuje broj imigranata. Tako je od ukupno 249.000 imigranata u 1973. godini, taj broj opao na 90.000 u 1983. godini. Povećanje broja imigranata beleži se od 1986. godine pa je u periodu 1992-2012. godine, broj imigranata povećan sa 220.000 na 240.000 godišnje, da bi u 2018. dostigla 300.000 godisnje.

Imigraciona politika Kanade je u nadležnosti Federalne vlade a i provincijskih vlada, a sa posebnim izuzetkom Kvebeka, saglasno Ugovoru Federalne vlade i Kvebeka.

Imigracionu politiku sprovode Imigracioni centri u Kanadi (Immigration and Citizenship Centres) i Imigraciona odeljenja diplomatsko-konzularnih predstavništava van Kanade.

ZEMLJA DOSELJENIKA

Po prostranstvu, Kanada je jedna od najvećih zemalja na svetu i prostire se od Atlantika do Pacifika, na prostoru od 9.970.000,00 kvadratnih kilometara. Na tom ogromnom prostoru živi oko 34 miliona stanovnika, najčešće engleskog i/ili francuskog porekla sa velikim brojem doseljenika iz dugih evropskih i vanevropskih zemalja.

OSMIŠLJENA POLITIKA: Godišnje u Kanadu se useli 300.000 ljudi
OSMIŠLJENA POLITIKA: Godišnje u Kanadu se useli 300.000 ljudi

Prvi doseljenici u Kanadi bili su Francuzi i Englezi koji su dali karakter i institucije ovoj severnoameričkoj državi, kao i dva zvanična državna jezika: engleski i francuski. Humanitarna politika Kanade otvorila je vrata imigrantima i izbeglicama sa svih kontinenata i stvorila multikulturni mozaik ove zemlje.

Poznata nekada kao zemlja drvodelja i tegljača, Kanada vremenom postaje sinonim ekonomskog prosperiteta, besprekorne socijalne zaštite i ljudske tolerancije.

Kanada je zemlja koja ima 10 provincija i tri teritorije. Glavni grad je Otava koja se nalazi u vrlo živopisnom predelu provincije Ontario. Oko 80 odsto ukupnog stanovništva živi u pojasu do 300 kilometara od granice sa Sjedinjenim Američkim Drzavama a 89 odsto površine Kanade je nenaseljeno.

NACIONALNA STRUKTURA KANADE: Odlikuje ih kulturna različitost
NACIONALNA STRUKTURA KANADE: Odlikuje ih kulturna različitost

Državne institucije Kanade formirane su na tri nivoa vlasti: federalnom, provincijskom i opštinskom. Svaki nivo vlasti se finansira prihodom od poreza koji plaćaju građani. Federalne vlasti su odgovorne za spoljnu politiku, narodnu odbranu, bankarstvo i monetarnu politiku, brodarstvo, ribolov, trgovinu, krivično zakonodavstvo, useljavanje, poreze i sl. Provincijske vlasti su odgovorne za izvesne odredbe krivičnog i građanskog zakonodavstva, za pravo svojine, za školstvo i zdravstvo, za uslove rada i socijalne službe, provincijske vizne programe i sl. Opštinske vlasti su odgovorne za stvari lokalnog karaktera kao što su: održavanje puteva, ulične komunalije, javna čistoća, protivpožarna zaštita i sl.

Osnovno i srednje obrazovanje je besplatno, a školovanje na koledžima i fakultetima se plaća. Za kanadske državljanje i useljenike školarina je od 1.700,00 do 3.500,00 kanadskih dolara godišnje a ponegde i više, što zavisi od vrste obrazovne institucije. Za strane studente školarina je od 7 do 8 puta veća i kreće se uobičajeno od 10.000,00 do 17.000,00 kanadskih dolara, pa i više.

Zdravstveni sistem je jedan od najmodernijih u svetu. Medicinske usluge su besplatne. Naravno, pojedini specijalni zahtevi se naplaćuju.

Socijalni sistem, zajedno sa švedskim socijalnim sistemom, je najhumaniji na svetu. Obezbeđena je zaštita svim kategorijama stanovništva.

Stopa nezaposlenosti varira između 3,5 do 9,5 odsto zavisno od provincije i teritorije. Pri zapošljavanju akcenat je na stručnosti i spremnosti za stalno obrazovanje i usavršavanje. U decembru 2018-te godine zabeležen je rekordan pad stope nezaposlenosti, na svega 5,5 odsto. To je najniža stopa nezaposlenosti od 1976. godine.

POVEZIVANJE FAMILIJE

TRAGOVI SRBA U KANADI: Bulevar Nikole Tesle u Ontariu
TRAGOVI SRBA U KANADI: Bulevar Nikole Tesle u Ontariu

Ciljevi Imigracione politike Kanade su postavljeni veoma precizno i figuriraju i u novim i u starim zakonskim aktima. Navodimo najznačajnije:

  1. Promocija nacionalnih i međunarodnih interesa Kanade a to uključuje i određivanje broja i strukturu imigranata, bazirano na potrebama Kanade.
  2. Obogaćenje kanadske kulturne i socijalne baštine i očuvanje dvojezičnosti (engleski i francuski).
  3. Povezivanje familije (oni koji su u Kanadi sa onima koji su van Kanade).
  4. Kooperacija svih nivoa vlasti (naročito provincijskih) u programima za nastanjivanje i prijem imigranata.
  5. Pospešivanje ulaska posetilaca u cilju unapređenja trgovine, turizma, kulture i nauke.
  6. Obezbeđivanje zaštite posetilaca i imigranata u Kanadi (da ne budu predmet diskriminacije) saglasno Povelji o pravima i slobodama Kanade.
  7. Ispunjavanje međunarodnih obaveza prema izbeglicama i ugroženim licima, saglasno humanitarnoj tradiciji.
  8. Pospešivanje jake ekonomije i prosperiteta Kanade.
  9. Zaštita zdravlja, sigurnosti i dobrih običaja Kanade.
  10. Poštovanje međunarodnih pravila i zakona sa zabranom ulaska nepoželjenih lica u Kanadu

(SLEDI: Vrste kanadskih viza i kako do njih)

 

Najnovije

Šta se krije iza “podele Kosova”?

Albanci već traže teritoriju juga Srbije, a što se tiče podele, Amerikanci i Albanci, dobivši u svoje ruke stratešku tačku – Sever Кosova – nipošto je neće predati, može se govoriti samo o zauzimanju novih srpskih teritorija, smatra sagovornica portala Evroazija dejli

„Oluja“ u Hrvatskoj još traje

Broj Srba na Kordunu pao je ispod deset odsto, na Baniji ispod 15 odsto, a u ovim regijama je pre „Domovinskog rata“ srpska populacija bila u znatnoj većini, tako da Srbi doživljavaju biološki slom

Sve što ste obećali, slagali ste!

Povod za pismo Momčila Trajkovića iz Čaglavice sa Kosmeta je susret delegacije Srpskog nacionalnog formuma sa Predsednikom Srbije pre šest meseci, posle ubistva Olivera Ivanovića

Nigerijska šema Vučićevog kuma

Lider na polju obnovljivih izvora Eco Energo Group, u suvlasništvu Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića, svoj razvoj je započeo preko jedne od firmi Energoprojekta i uz sumnje na prikriveno vlasništvo, zbog čega je Energorpojekt protiv svojih bivših menadžera i radnika podneo krivičnu prijavu za zloupotrebe položaja i pranje novca, koja je kasnije odbačena

General oživeo duše 16.186 rodoljuba

Komandant Кopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović osnovao je u Nišu Muzej Kopnene vojske, izdvojio žrtve sa Paštrika i Košara, zapevao četničku pesmu “Planino, moja planino” na proslavi Dana Kopnene vojske i o tome govori otvoreno i s ljubavlju za Srbiju

Naprednjaci finansiraju Tadićeve i Đilasove

Firma koju je osnovao Nebojša Krstić dobila je od Gradske uprave Beograda 90.000.000 za oglašavanje u novinama, nadovezujući se na posao koji je ista firma za sedam miliona sklopila sa JP “Službenim glasnikom” kojim rukovodi bivša DS-ovka Jelena Trivan, dok je do skoro Skupština grada poslovala sa firmom “Media point” koja se dovodi u vezu sa Draganom Đilasom
Travel - veliki baner