“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Lemon Berry Studio
Siniša Mali
PIŠTALJKA NA GLOBAL SERBIA

Za Malog odgovorna Vlada Srbije

ZA MALOG ODGOVORNA VLADA SRBIJE: Kuda ide ovaj autobus?

Budući da Agencija za borbu protiv korupcije štiti Sinišu Malog, poverenik za informacije od javnog značaja zatražio je da Vlada Srbije “neposrednom prinudom” stavi na raspologanje Pištaljci sve spise posle vanredne kontrole imovine i prihoda gradonačelnika Beograda

Poverenik za informacije od javnog značaja zatražio je od Vlade Srbije da primora Agenciju za borbu protiv korupcije da Pištaljci dostavi sve spise iz vanredne kontrole imovine i prihoda gradonačelnika Beograda Siniše Malog, koje Agencija skriva od javnosti pola godine. U saopštenju Poverenika navodi se da je Vladi Srbije upućen zahtev da se „neposrednom prinudom obezbedi izvršenje poverenikovog rešenja“, jer Agencija po njemu nije postupila „ni nakon plaćanja novčanih kazni koje je Poverenik izrekao u iznosu od 200.000 dinara“.

Ovim je Poverenik iscrpeo sve mogućnosti koje po zakonu ima da bi prekinuo praksu Agencije za borbu protiv korupcije koja uporno krije javne podatake o Siniši Malom.

Pištaljka
PRIJAVI KORUPCIJU: Pištaljka ne odustaje

“Poverenik je zahtev Vladi uputio svestan činjenice da Vlada „dosledno“ ne izvršava svoju zakonsku obavezu da u slučaju potrebe prinudnim putem obezbedi izvršenje Poverenikovog rešenja, jer on smatra svojom obavezom da dosledno primenjuje mere na koje je ovlašćen i dužan u zaštiti prava javnosti“, navodi se u saopštenju Poverenika.

Pištaljka je već pisala da Agencija za borbu protiv korupcije štiti Sinišu Malog i da odbija da dostavi informacije koje o njemu ima. Prvo su krili sve spise o vanrednoj kontroli imovine gradonačelnika Beograda štiteći njegovo „pravo na privatnost“. Onda su, po rešenju Poverenika, Pištaljci dostavili i na svom sajtu objavili dokumentaciju u kojoj su zatamneli bitne javne podatke, poput onog da se Siniša Mali sumnjiči za pranje novca. Na kraju, kada im je Poverenik zapretio novčanim kaznama, poslali su papire bez zatamnjenih delova, ali su odbili da dostave dokumenta Višeg javnog tužilaštva i Uprave za sprečavanje pranja novca. Ova dokumenta Pištaljka nije dobila ni pošto je Poverenik dva puta novčano kaznio Agenciju. Zato se Poverenik sada obratio Vladi da ona „neposrednom prinudom“ obezbedi da Agencija odgovori na zahtev za informacije od javnog značaja.

Da Agencija krši Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Pištaljka je 15. marta obavestila upravnu inspekciju koja je nadležna da kontroliše sprovođenje ovog zakona. „Postupak je u toku“, rekla je danas za Pištaljku u telefonskom razgovoru Aleksandra Sudžuk Radunković, upravni inspektor zadužen za ovaj predmet.

Šta je do sada, za skoro tri meseca, urađeno u postupku koji je „u toku“, saznali smo iz dopisa upravnog inspektora Sudžuk Radunković koji je Pištaljka dobila pre četiri dana, 1. juna 2017. godine.

„Upravna inspekcija, postupajući u skladu sa svojim zakonom utvrđenim nadležnostima, pribavila je izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije od 14. aprila 2017. godine, u vezi sa navodima Vaše predstavke“, piše u aktu inspekcije. Pomenutim izveštajem Agencija za borbu protiv korupcije obavestila je upravnu inspekciju da je dostavila sve spise iz kontrole imovine gradonačelnika, osim nekih koje ne može da dostavi jer su „strogo poverljivi“.

Povodom oznake „strogo poverljivo“ Poverenik je u današnjem saopštenju izneo stav da: „…informacije vezane za sumnju u „pranje novca“ od strane bilo kog funkcionera nikako ne mogu opravdano zasluživati stepen poverljivosti „strogo poverljivo“. To bi trebalo da znači da bi njihovo saopštavanje javnosti dovelo do „teške štete po interese Republike Srbije“, a takav zaključak je u sukobu i s elementarnom logikom“.

Pištaljka je u međuvremenu ponovo pisala upravnoj inspekciji i obavestila upravnog inspektora da je od marta do sada Poverenik za informacije od javnog značaja dva puta kaznio Agenciju jer krši zakon.

 

Najnovije

Srpska ruka ne sme da preda Kosmet

Naraštaji neće biti najsrećniji ako im u nasleđe ovo pitanje ostavimo nerešeno, ali će biti najnesrećniji ako i sebe i njih zauvek osramotimo, odričući se Кosova i Metohije, svoje časti i svog Jerusalima, to nikad nije učinio ni jedan narod

Pronašao Artukovića, savetovao Slobu…

Branko Milinović (1910 – 2007), čovek koji je predlagao likvidaciju Tita, oslobodio Pariz, marširao iza generala De Gola, bio jevrejski zet i Geringov rođak, brinuo o vladiki Nikolaju Velimiroviću, predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti srpske dijaspori

Antisrpske poruke srpskog udruženja u Španiji

Pod okriljem organizacije koja nosi ime nobelovca Ive Andrića, umesto predstavljanja srpskog identiteta i kulture, šalju se političke poruke potpuno suprotne nacionalnim interesima Srba i daje legitimitet idejama ljudi bliskih Кarlosu Vestendorpu i Havijeru Solani

Srpsko jedinstvo u tri koraka

Kolo ima važnu integrativnu društvenu funkciju, neguje kolektivni identitet na različitim nivoima u zajednici, predstavlja simbol nacionalnog jedinstva i nosi obeležje identiteta lokalnih i regionalnih zajednica. Carevac je napisao Moravac, Žikino kolo i pomagao u stvaranju Marša na Drini

Pederi marširaju sa blagoslovom Rokfelera

Dr Džudit Rajsman je svojom knjigom “Seksualna sabotaža” razobličila Alfreda Кinsija, prevaranta koji je, uz pomoć Rokfelerove fondacije i podršku Hjua Hefnera i Herija Heja, osnivača homoseksualnog pokreta, postavio nakazne kriterijume za širenje homoseksualizma, pornografije, pedofilije, incesta i grupnog seksa

Duhovno i umno „Otadžbina“ okuplja Srbe

Srpski saborni duh je duh stvaralaštva Tesle, Pupina, Milankovića, Mileve Marić i mnogih drugih čiji smo potomci, a među tim velikanima nema mesta sitnim partijskim moljcima, folirantima i politikantskim profiterima, ističe predsednica Pokreta „Otadžbina“
Srpski poslovni Almanah - Veliki