“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Author: Slobodan Eric, GEOPOLITIKA

Vasilije Krestić

Memorandum – zvezdani trenutak SANU

Akademija je Memorandumom pokazala da se ne miri sa podređenim položajem Srbije u koji je dospela Ustavom iz 1974. godine, da zna šta hoće a šta neće, šta odgovara a šta ne odgovara njenim interesima, kaže u intervjuu akademik Vasilije Krestić