“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski
Fenix - Veliki
SRBIJA U ČETVRTOM SVETSKOM RATU: Kosovo je deo sukoba koji je odavno počeo
PREPAKIVANJE BALKANA

Srbija u Četvrtom svetskom ratu

SRBIJA U ČETVRTOM SVETSKOM RATU: Kosovo je deo sukoba koji je odavno počeo

U neoblokovskom razvrstavanju sveta na proamerički i antiamerički, jedan od indikatora tog „prepakivanja“ je i (ne)priznavanje  kosovske nezavisnosti. Da li umemo to da prepoznamo?

PIŠE: Prof dr Milomir STEPIĆ

Profesor dr Milomir Stepić održao je izlaganje na tribini „Uloga Srbije u geopolitici i geostrategiji od Prvog svetskog rata do danas“, na kojoj je pored ostalog rekao:

Milomir Stepić
Milomir Stepić

Zašto je Srbija, tj. srpske zemlje, (prva) žrtva evropskih i globalnih geopolitičkih promena?

Zato što je njen položaj centralni na Balkanu, a Balkan je jedan od samo nekoliko najznačajnijih geopolitičkih regiona u svetu, odmah uz Bliski Istok, sa kojim funkcioniše po sistemu geopolitičkih „spojenih sudova“. Stoga, Balkan se definiše kao „precizni seizmograf svetskih geopolitičkih promena“.

JUGOSLAVIJA – DEO SANITARNOG KORDONA

Posle Prvog svetskog rata zapadne sile-pobednice stvaraju jugoslovensku državu kao svoj geopolitički objekt – deo Sanitarnog kordona, sa tri njegove geopolitičke funkcije. Jugoslovenska država bila je: antigermanska i antiruska, tj. prema geopolitičkom identitetu antitelurokratska, zatim antikontinentalistička i prozapadna. Što je sve suprotno srpskom civilizacijskom i geopolitičkom kodu, pa je, dakle, ta država imala i antisrpsku prirodu.

U FUNKCIJI AMERIČKE DOMINACIJE: Prava priroda jugoslovenske države
U FUNKCIJI AMERIČKE DOMINACIJE: Prava priroda jugoslovenske države

Njena unutrašnja organizacija bila je takva da se srpski prostor fragmentira, a Srbija je utopljena u tu državu. Srbija, dakle, nije postojala. Ukinuta je. To je važan razlog visoke cene koju su Srbija i Srbi u celini platili u Drugom svetskom ratu.

Posle Drugog svetskog rata se vrlo brzo pokazala prava geopolitička funkcija Jugoslavije. Već od 1948! Ispostavilo se da nije važno što je ona ideološki komunistička, tj. titoistička, već je bilo važno što je ona u globalnoj geopolitici bila u funkciji američke hegemonije i dominacije nad Evroazijom. Shodno tome, ona je bila možda i najvažnija karika u Rimland-u – obruču koji je duž oboda Evroazije opkoljavao SSSR. Dakle, Jugoslavija je samo prividno bila geopolitički subjekt, a u stvari ponovo objekt. U njoj je važila titoistička krilatica: „Slaba Srbija, jaka Jugoslavija“, što dovoljno govori da su Srbi bili taoci u jugoslovenskoj državi i specifični „geopolitički objekt u geopolitičkom objektu“.

Кada se Hladni rat (koga često smatraju i nazivaju Trećim svetskim ratom) završio, a bipolarizam se okončao pobedom SAD i Zapada i kada se „velikim geopolitičkim potopom“ talasokratskog atlantizma formirao apsolutni unipolarizam, jugoslovenska država postala je nepotrebna u tom gabaritu. Čak i kao demokratska. Jer, upravo kada bi postala demokratska, do izražaja bi odmah došlo ono što je suzbijano – posebno kod Srba: nacionalno i versko.

Shodno tome, Zapad je strahovao od nacionalne homogenizacije, prvenstveno Srba (za Zapad opasne jer je srpski narod osumnjičen kao proruski!!!). Jer, to bi značilo (i) geopolitičko profilisanje srpskog činioca kao integralnog, a ne redukovanog instant-nacijama i fragmentiranog republičkim i pokrajinskim granicama na užesrbijanstvo.

Zato su, uz pomoć unutrašnjih snaga, rasturili SFRJ, a dalje rasturaju Srbiju, koja je očigledno „slamka među vihorove“ – dakle geopolitički objekt.

Apsolutni unipolarizam bio je relativno kratkotrajan, ali njega (još) nije zamenio multipolarizam, kako se često novodi. Na delu je relativni unipolarizam, ili kako ga je još 1999. nazvao Semjuel Hantington – unimultipolarizam.

UZROK RASPADA: Strah od verske i nacionalne homogenizacije Srba
UZROK RASPADA: Strah od verske i nacionalne homogenizacije Srba

OBUZDANA SRBIJA

Srbi, Srbija i srpske zemlje u tom prelaznom poretku i dalje su po geopolitičkoj inerciji, kenanovski rečeno, „obuzdani“.

Svedoci smo ne samo veoma dinamičnih, već i epohalnih promena – priatlantske velike sile (Zapad), talasokratske po svom geopolitičkom identitetu, vladaju svetom od Кolumba, tj. više od pola milenijuma. Svoju moć zasnivaju na dominaciji Svetskim morem: prvo Španija i Portugalija, potom Holandija, Francuska, pa Velika Britanija („Imperija gde sunce nikada ne zalazi“) i u 20. i početkom 21. veka SAD.

Sada, posle toliko vekova, to se menja. A srpski činilac je već dugo u središtu tog vrtloga! Dominacija Zapada zaista je dovedena u pitanje, ali se ne može reći da je već nastupila špenglerovska „propast Zapada“.

Dakle, tek nastaje (naj)Novi(ji) svetski poredak. Da li će SAD kao lider Zapada „abdicirati“ (manje-više dobrovoljno se povući sa svetskog trona) i da li će na to mirno pristati? Mnogi, pa i zapadni geopolitički mislioci, govore i pišu da bi upravo Rusija i Кina trebalo da se postaraju o američkom „mekom prizemljenju“, kako SAD ne bi ceo svet povukle u „crnu rupu“ propasti.

PROGNOZA O GLOBALNOM VOĐSTVU: Zbignjev Bžežinski
PROGNOZA O GLOBALNOM VOĐSTVU: Zbignjev Bžežinski

Pitanje je na koji način će se, figurativno rečeno, roditi svetski geopolitički sistem.

1) Da li će on doći „prirodnim porođajem“ kao dugotrajnim procesom, uz porođajne bolove i, možda, porođajne i postporođajne komplikacije koje mogu da nastanu posle „presecanja pupčane vrpce“ ostatka sveta sa SAD i Zapadom?

2) Ili će nove velike sile – Кina, Rusija, Indija i još neke – to učiniti „carskim rezom“, brzo, potpunim anesteziranjem, neupitnim porazom i potiskivanjem uticaja SAD na S. i J. Ameriku, ili možda samo na S. Ameriku?

3) Ili će to biti neko srednje rešenje, tj. rađanje novog svetskog poretka uz „epiduralnu anesteziju“, lagano, uz rizik – ali bezbolno: prelaskom relativnog unipolarizma u neobipolarizam, tj. u multipolarni bipolarizam, gde će SAD biti jedna od velikih sila, i to antagonizovana prema „grozdu“ evroazijskih sila?

NOVO PREPAKIVANJE SVETA: Refleks tog procesa na Balkanu
NOVO PREPAKIVANJE SVETA: Refleks tog procesa na Balkanu

Ali, ako bi to značilo da SAD zadržavaju dominaciju (a) na celom Atlantiku (sa V. Britanijom kao „mostobranom“, „isturenim položajem“ i „prirodnim američkim nosačem aviona ispred evropske obale“, na šta upućuje nedavni Bregzit!!!), (b) na celom Pacifiku (sa Velikoj Britaniji analognom ulogom Japana, ali na dalekoistočnoj obali) i (v) uz kontrolu Indijskog okeana (garant je baza „Dijego Garsija“), te svih svetskih ključnih tačaka (posebno moreuza), onda bi one, u stvari, zadržale „ako ne globalnu dominaciju, onda globalno vođstvo“ (Bžežinski)!

U tom slučaju, evroazijske sile bi kontrolisale samo evroazijsko kopno, unutar koga bi bile i dalje sabijene, opkoljene i „obuzdane“. Bez obzira na, na primer, upravljanje Rusije klasičnim Heartland-om i/ili, pak, Кine integralnom mrežom „novih puteva svile“ („Jedan pojas-jedan put“).

Štaviše, ako SAD zadrže kontrolu bliskoistočnog (arabijskog) „velikog procepa“ (još Mekinder ga je smatrao presudnim za Pax Britanica), a koji je, sa današnjeg stanovišta, neophodno proširiti na čitav basen Sredozemlja, Crvenog mora i Persijskog zaliva kao prirodnih prodora posredstvom kojih talasokratske sile razdvajaju jedinstveno afro-evroazijsko kopno – onda bi Pax Americana verovatno trajao još veoma dugo. U tom slučaju ni Srbiji se ne bi pisalo dobro!

NOVI HLADNI RAT

AKTUELNI BALKANSKI ČVOR: Geopolitički teren Kosmeta
AKTUELNI BALKANSKI ČVOR: Geopolitički teren Kosmeta

Dakle, trenutno prisustvujemo Novom Hladnom ratu (Četvrtom svetskom ratu). I, on nije samo „hladni“, već i veoma „vrući“ za sada preko posrednika! Ulog je ogroman i za nas egzistencijalno važan: svet se neoblokovski razvrstava na proatlantistički i antiatlantistički, tj. proamerički i antiamerički. Jedan od indikatora tog dihotomnog „prepakivanja“ jeste (ne)priznavanje tzv. kosovske nezavisnosti. Da li umemo to da prepoznamo?

Epilog bi trebalo da bude deatlantizacija Evroazije, odnosno Afro-Evroazije kao celine. Brojni su pokazatelji da geopolitička sinusoida vodi upravo ka tome, a iz toga sledi da će doći do – deatlantizacije i Balkana.

Deatlantizovan Balkan znači da će biti potpuno transformisan njegov geopolitički položaj, uloga i značaj. To, dalje, pruža šansu za stvarno i dugoročno stabilizovanje Balkana, jer nestabilan Balkan nije rezultat „malignog uticaja Rusije“, već izrazite dominacije zapadnih, atlantističkih vektora u „balkanskom geopolitičkom čvoru“ najmanje u poslednjih stotinak godina.

Nesumnjivo će uslediti – moguće i dogovorno – reuspostavljanje neposrednih interesnih sfera na Balkanu, ali verovatno bez SAD, V. Britanije, Francuske, već sa Rusijom, Nemačkom (samostalno, bez EU), Italijom/Vatikanom, Turskom…, nad kojima će „kapu“ postavljati Кina sa svojom integralnom (i telurokratskom i talasokratskom) „svilenom geopolitičkom koncepcijom“.

GEOPOLITIČKA BITKA: Protiv srpskog činioca na Balkanu
GEOPOLITIČKA BITKA: Protiv srpskog činioca na Balkanu

Sve ovo daje priliku za reverzibilni geopolitički proces, tj. za poništavanje onoga što, u stvari, Balkan čini „buretom baruta“, a srpske zemlje najvećom žrtvom tog stanja!

To su veštački uspostavljeni odnosi (ne)moći regionalnih, balkanskih činilaca, prvenstveno unutar eks-jugoslovenskog prostora, koji proističu iz etno-inženjeringom stvorenih „dekret-nacija“, neodrživih država i državoida, antietničkih granica, selektivno upotrebljenih principa grosštateraja (za Albance, Hrvate) i klajnštateraja (za Srbe, Grke).

Da li razmišljamo na geopolitički način, da li variramo opcije, da li se spremamo za to da će u novim okolnostima postojati realna mogućnost da srpski činilac više ne bude obuzdan i u balkansku unutrašnjost potisnut (bez izlaza na more!), hendikepirani balkanski demografski, političko-teritorijalni i ekonomski „patuljak“ kakvim ga je napravio Zapad, već da postane balkanski „džin“ i geopolitički subjekt, što bi prema izvornim etno-prostornim potencijalima logično trebalo da bude?

 

 

Podeli na Fejsbuku Tvituj

Najnovije

Šta se krije iza “podele Kosova”?

Albanci već traže teritoriju juga Srbije, a što se tiče podele, Amerikanci i Albanci, dobivši u svoje ruke stratešku tačku – Sever Кosova – nipošto je neće predati, može se govoriti samo o zauzimanju novih srpskih teritorija, smatra sagovornica portala Evroazija dejli

„Oluja“ u Hrvatskoj još traje

Broj Srba na Kordunu pao je ispod deset odsto, na Baniji ispod 15 odsto, a u ovim regijama je pre „Domovinskog rata“ srpska populacija bila u znatnoj većini, tako da Srbi doživljavaju biološki slom

Sve što ste obećali, slagali ste!

Povod za pismo Momčila Trajkovića iz Čaglavice sa Kosmeta je susret delegacije Srpskog nacionalnog formuma sa Predsednikom Srbije pre šest meseci, posle ubistva Olivera Ivanovića

Nigerijska šema Vučićevog kuma

Lider na polju obnovljivih izvora Eco Energo Group, u suvlasništvu Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića, svoj razvoj je započeo preko jedne od firmi Energoprojekta i uz sumnje na prikriveno vlasništvo, zbog čega je Energorpojekt protiv svojih bivših menadžera i radnika podneo krivičnu prijavu za zloupotrebe položaja i pranje novca, koja je kasnije odbačena

General oživeo duše 16.186 rodoljuba

Komandant Кopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović osnovao je u Nišu Muzej Kopnene vojske, izdvojio žrtve sa Paštrika i Košara, zapevao četničku pesmu “Planino, moja planino” na proslavi Dana Kopnene vojske i o tome govori otvoreno i s ljubavlju za Srbiju

Naprednjaci finansiraju Tadićeve i Đilasove

Firma koju je osnovao Nebojša Krstić dobila je od Gradske uprave Beograda 90.000.000 za oglašavanje u novinama, nadovezujući se na posao koji je ista firma za sedam miliona sklopila sa JP “Službenim glasnikom” kojim rukovodi bivša DS-ovka Jelena Trivan, dok je do skoro Skupština grada poslovala sa firmom “Media point” koja se dovodi u vezu sa Draganom Đilasom
Travel - veliki baner