“Naše političke probleme treba gledati jedanput sa čisto srpskog stanovišta” M. Crnjanski

Srpski poslovni almanah